Kısa Bilgiler-Sözler

13 yaşında 300 askeriyle 10bin kişilik düşmanı yenebilen adama Emir Timur denir.

 

Bizans'ın müttefiki olan Alanlar ve liderleri Sarosija ile Bizans topraklarına girmeleri için Bizans hükümdarından izin istemesi konusunda anlaşan Avarlar, Konstantinopolis'e elçi göndermişler ve Bizans İmparatorluğu ile ilk ilişkilerini kurmuşlardır. Kandykom ismindeki elçinin önderliğindeki Avar heyeti Konstantinopolis'e giderek, kabilesinin durumunu şöyle anlatmıştır:
“ Sizin huzurunuza en onurlu ulus gelmiştir. Düşmanlarınızı rahatlıkla yenecek ve alt edecektir. Bu yüzden onlarla müttefik olmanız yararınızadır, onlar iyi muhafızlardır. „

Allah Onlara Türk Adını verdi ve Onları yeryüzüne hakim kıldı.
-Kaşgarlı Mahmut
 

Türkçülük Türk milliyetçiliğidir. Ona düşman ancak Türk milletinin düşmanlarına yakışır bir davranıştır. Yani kızıl veya yeşil beynelminelcilere...

Hüseyin Nihal ATSIZ

"Bunun için, her şeyden önce, Türklük için çarpan kalplerin hepsinin bir bayrak altında toplanmaları lazımdır. Bu mücadelenin, Türk’ün varlığı mücadelesi olduğuna inanmak lazımdır. Korkusuz, er kişiler haline gelmek lazımdır. Kısacası, şanlı atalarımız Gök Türkler gibi “Türk milleti yok olmasın diye gündüz oturmadan, gece uyumadan, ölesiye bitesiye çalışmak” lazımdır."
Nejdet Sançar 

 

Günümüz ordularına benzer ilk ordu M.Ö. 209 da Mete Han tarafından kuruldu.

Dr. Neşet Ömer bey “Atatürk'e Dilinizi göreyim efendim. Lütfen dilinizi dışarıya doğru çıkartın” diye telaşlanırken, Atatürk, Dr. Neşet Ömer beye bakarak “VE ALEYKÜMSELAM” diyerek gözlerini kapatmıştır.
“ İyiliklerini içeren kitabı sağ tarafından verileceklere, melekler: ‘SELAMÜN ALEYKE’ derler.” (Vakıa Suresi 90,91)

 

Bize bir gençlik lazımdır. Temelinde cehalet, duvarlarında riya, tavanlarında dalkavukluk bulunmasın.
- Hüseyin Nihâl Atsız

 

''Bizi milliyetimizden uzaklaştırmak isteyen ve Türklüğü birinci plana almayan her fikir ve her ülkünün karşısındayız.''

Hüseyin Nihâl Atsız


''...Bugün Türkiye'de Türklüğe ve dolayısıyla Türk bayrağına düşman üç zümre vardır: Moskofçular, kürtçüler ve Siyasi Ümmetçiler.''

Hüseyin Nihâl ATSIZ

 

 

''Şimdi pek çok insanın unuttuğu veyâ hatırlamak istemediği bir şey var; Kuvâ-yi Milliye'yi ve Müdafâ-i Hukuk’u örgütleyenler Türkçü'lerdir. Türkçü ne demektir? Türkçü, Batılı Emperyalizme karşı ayağa kalkan ve ona karşı çıkan adam demektir. Türkçü, Türk kimliğini açığa çıkarıp, Batılı'nın ona olan baskısına karşı koyan adam demektir. Türkçü, ülkesinin tam bağımsız ve özgür bir ülke olarak devâm etmesini sağlayan adam demektir.'' 

Attilâ İlhan


'Çinliler at binmesini bilmezler. Biz onlarla alay edercesine döğüşür, At üzerinde oyunlar yaparak tinlerini Kızıl Tamu'ya göndeririz.' 

İlteriş Kağan.

 

 

“Türkçülük bakımından Türkiye tarihi Selçuklu, İlhanlı ve Osmanlı hakimiyetlerinin, simdi de cumhuriyetin devam ettirdiği tarihtir. Tarihimizin Osmanlı çağı diğer iç ve dış gelişmelerle birlikte Türk soyunun devşirmelerle iç savası seklinde mütalaa olunacaktır.”

Hüseyin Nihal Atsız

 

 

Eyyübiler devletinin her kademesinde;

- Konuşulan dil
- Ordu 
- Bürokrasi ve diplomasi
- Tarihi ve sanatında, her alanda Türkler ve Türklük egemendir.

Eyyübiler devleti bir Türk devletidir ve Selahattin Eyyübi de bir Türk büyüğüdür.
 


Selahattin Eyyübi'nin kardeşlerinin adları:

- Turan Şah
- Böri
- Tuğtekin


 

Sitede ara